Перейти до основного вмісту

Гарантійні умови

Гарантійні зобов'язання

Всі умови гарантії повинні діяти в межах законодавства про захист прав споживачів і регулюються законодавством України.

Технічне обслуговування устаткування не входить до переліку робіт, які виконуються у межах гарантійних зобов'язань.

Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту в разі недотримання зазначених нижче умов гарантії.

 

Умови гарантії

1. Гарантія дійсна за наявності правильно заповненого гарантійного талону із зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного терміну, чітких печаток фірми - продавця, а також повної інформації про компанію інсталятора із зазначенням ПІБ фахівця відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу запуску та акту готовності обладнання до пусконалагоджувальних робіт.

2. Перед використанням цього обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією з експлуатації.

3. Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування авторизованими, уповноваженими організаціями. Проведення сервісного обслуговування оформлюється окремим договором. Гарантія не поширюється у разі несвоєчасного проведення (або непроведення взагалі) планового технічного обслуговування обладнання.

4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали (фільтри, батарейки/акумулятори, масло, ремені тощо).

5. Гарантія не поширюється у разі, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

6. Гарантія не поширюється в разі порушення правил транспортування і зберігання обладнання.

7. Гарантія не поширюється у разі використання обладнання не за призначенням.

8. Гарантія не поширюється у разі внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

9. Гарантія не поширюється у разі пошкодження обладнання споживачем або третьою особою.

10. Гарантія не поширюється у разі монтажу обладнання виконаного особами або організаціями, які не мають ліцензії та інших дозвільних документів на здійснення певного виду робіт.

11. Гарантія не поширюється у разі ремонту/налагодження/запуску в експлуатацію обладнання не уповноваженими на те організаціями/особами.

12. Гарантія не поширюється у разі, якщо обладнання змонтоване з порушенням рекомендацій заводу-виготовлювача, технічних норм і правил.

13. Гарантія не поширюється у разі, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми тощо).

14. Гарантія не поширюється у разі, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів харчування, компонентів, контактів і компресорів.

15. Гарантія не поширюється, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

16. Гарантія не поширюється у разі, якщо на обладнанні пошкоджені гарантійні пломби виробника або постачальника.

17. Гарантія не поширюється у разі, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкційованого ремонту обладнання.

18. Гарантія не поширюється у разі пошкодження обладнання, заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, води, пилу, комах тощо.

19. Компанія за жодних умов не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи всі, без винятку, випадки втрати прибутків, переривання ділової активності, втрати ділової інформації або інших грошових втрат), пов'язаних із використанням або неможливістю використання проданого Обладнання (Товару).

20. Для проведення діагностики або ремонту обладнання, покупець (дилер, інсталятор, Замовник) здійснює демонтаж і монтаж Обладнання (Товару) (або окремого агрегату, елемента обладнання), а також доставку (в разі необхідності) Обладнання (Товару) за адресою прийому в гарантійний ремонт і назад самостійно і власним коштом. Йдеться про малогабаритне обладнання (теплові насоси малої потужності, зволожувачі, осушувачі тощо) або окремий агрегат, елемент обладнання, що підлягає демонтажу і транспортуванню.

 

Введення в експлуатацію (проведення пусконалагоджувальних робіт)

Для ведення обладнання в експлуатацію, Вам необхідно звернутися в один із авторизованих сервісних центрів (далі - «АСЦ») або до іншої спеціалізованої організації, що має відповідні дозволи і ліцензію на виконання відповідних робіт для виклику спеціаліста.

Для такого обладнання, як: чилери, теплові насоси, мультизональні системи, гарантія вважається дійсною за умови проведення пусконалагоджувальних робіт АСЦ і за наявності заповненого «протоколу ініціалізації»

Введення обладнання в експлуатацію проводиться лише за виконання наступних умов:

- Наявність гарантійних документів із правильно заповненим гарантійним талоном;

- Розміщення, монтаж і підключення обладнання відповідають вимогам заводу-виготовлювача і чинним нормам і правилам.

- наявність заповненого акту готовності об'єкта до пусконалагоджувальних робіт.

УВАГА! Після закінчення робіт із введення обладнання в експлуатацію фахівець зобов'язаний провести інструктаж користувача з правил безпечної експлуатації обладнання!

ЦЕ ВАЖЛИВО! Організація, що виконала пусконалагоджувальні роботи, бере на себе гарантійні зобов'язання перед споживачем обсягом, передбаченим для заводу-виробника. Організація, яка здійснила монтаж, несе відповідальність за якість і правильність (згідно з проектом та інструкції заводу-виготовлювача) виконання монтажних робіт і якість використовуваних матеріалів.

Цей гарантійний талон поширюється на всю продукцію, дистриб'ютором якої є ТМ АКЛІМА, крім обладнання VTS.

РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ

Гарантійні зобов'язання передбачають безкоштовне постачання запчастини, що вийшла з ладу. Роботи із заміни запчастини та супутні витратні матеріали, використовувані під час заміни деталі, виконує монтажна організація або АСЦ (на платній основі).

УВАГА! Обладнання вимагає щорічного обслуговування.

* Ці умови є стандартними, публічними, мають юридичну силу й опубліковані в Урядовому Кур'єрі №177 (6293), від 21 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ

Подождите... Завантаження файлу...